Price/Night (€):

Eivissa – The beaches near Ibiza town